Imprint
Terms and conditions
Privacy Policy
Return policy

New!


Find us on Facebook
# 19395 Atragon (Kaitei gunkan)
86.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Cards approx. 9,2 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 9904 Atragon (Kaitei gunkan)
46.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

Complete German Lobby Card Set (12 Cards) approx 9,5 x 11,9" - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 19449 Atragon (Kaitei gunkan)
29.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: very good folded
Atragon (Kaitei gunkan)

# 19450 Atragon (Kaitei gunkan)
29.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
Atragon (Kaitei gunkan)

# 19448 Atragon (Kaitei gunkan)
17.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1956 Atragon (Kaitei gunkan)
7.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1951 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1953 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1954 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: very good k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1955 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: very good k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1957 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1958 Atragon (Kaitei gunkan)
6.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 1952 Atragon (Kaitei gunkan)
5.00 US$
Atragon (Kaitei gunkan)
Japan 1963 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Yôko Fujiyama, Yu Fujiki, Ken Uehara, Jun Tazaki

German Lobby Card approx. 9,3 x 11,6 inch - Condition: very good k.a.
Atragon (Kaitei gunkan)

# 19420 Dagora, the Space Monster (Uchû daikaijû Dogora)
23.00 US$
Dagora, the Space Monster (Uchû daikaijû Dogora)
Japan 1964 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Yôsuke Natsuki, Yuko Fujiyama, Hiroshi Koizumi, Akiko Wakabayashi, Nobuo Nakamura, Seizaburô Kawazu, Robert Dunham, Susumu Fujita, Jun Tazaki

German handtinted Lobby Card approx. 9,1" x 11,4" - Condition: excellent k.a.
Dagora, the Space Monster (Uchû daikaijû Dogora)

# 19388 Destroy All Monsters (Kaijû sôshingeki)
86.00 US$
Destroy All Monsters (Kaijû sôshingeki)
Japan 1968 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Huruo Nakajima, Susumu Utsumi, Little Man Machan, Teruo Nigaki

German Lobby Cards approx. 9,2 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Destroy All Monsters (Kaijû sôshingeki)

# 19823 Destroy All Monsters (Kaijû sôshingeki)
32.00 US$
Destroy All Monsters (Kaijû sôshingeki)
Japan 1968 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Huruo Nakajima, Susumu Utsumi, Little Man Machan, Teruo Nigaki

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Destroy All Monsters (Kaijû sôshingeki)

# 19384 Frankenstein Conquers the World (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)
86.00 US$
Frankenstein Conquers the World (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)
Japan 1965 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Nick Adams, Kumi Mizuno, Yoshio Tsuchiya, Koji Furuhata

German Lobby Cards approx. 9,5 x 11,9 inch - Condition: near mint k.a.
Frankenstein Conquers the World (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)

# 1713 Frankenstein Conquers the World (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)
17.00 US$
Frankenstein Conquers the World (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)
Japan 1965 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Tadao Takashima, Nick Adams, Kumi Mizuno, Yoshio Tsuchiya, Koji Furuhata

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
Frankenstein Conquers the World (Furankenshutain tai chitei kaijû Baragon)

# 19386 Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)
46.00 US$
Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Director: Noriaki Yuasa
with: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Complete German Lobby Card Set (12 Cards) approx 9,5 x 11,9" - Condition: excellent k.a.
Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 8097 Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)
23.00 US$
Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Director: Noriaki Yuasa
with: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 15924 Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)
18.00 US$
Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Director: Noriaki Yuasa
with: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

German Presskit ca. 8,4" x 12" - Condition: excellent k.a.
Gamera vs. Monster X (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 24073 Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)
17.00 US$
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Director: Haruyasu Noguchi
with: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

German Lobby Card approx. 8,3 x 11,7 inch - Condition: excellent k.a.
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)

# 24071 Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)
14.00 US$
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Director: Haruyasu Noguchi
with: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

German Lobby Card approx. 8,3 x 11,7 inch - Condition: very good k.a.
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)

# 24072 Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)
14.00 US$
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Director: Haruyasu Noguchi
with: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

German Lobby Card approx. 8,3 x 11,7 inch - Condition: excellent k.a.
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)

# 1599 Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)
Sold!
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Director: Haruyasu Noguchi
with: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: very good folded
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)

# 8098 Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)
Sold!
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Director: Haruyasu Noguchi
with: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Gappa the Triphibian Monsters (Daikyojû Gappa)

# 12289 Godzilla (Godzilla)
17.00 US$
Godzilla (Godzilla)
USA 1998 - Director: Roland Emmerich
with: Matthew Broderick, Jean Reno, Maria Pitillo, Hank Azaria, Kevin Dunn, Michael Lerner, Harry Shearer, Arabella Field, Vicki Lewis, Doug Savant, Malcolm

German Press Book, approx 8,3" x 11,8" - Condition: excellent k.a.
Godzilla (Godzilla)

# 17140 Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)
58.00 US$
Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)
Japan 1984 - Director: Koji Hashimoto
with: Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Keiju Kobayashi, Shin Takuma, Eitarô Ozawa

German Video Film Poster Din A1 ca. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)

# 19457 Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)
46.00 US$
Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)
Japan 1984 - Director: Koji Hashimoto
with: Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Keiju Kobayashi, Shin Takuma, Eitarô Ozawa

German 2 Sheet Movie Poster approx. 33 x 46 inch - Condition: excellent unfolded
Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)

# 19406 Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)
35.00 US$
Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)
Japan 1984 - Director: Koji Hashimoto
with: Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Keiju Kobayashi, Shin Takuma, Eitarô Ozawa

Complete German Lobby Card Set (10 Cards) - Condition: excellent k.a.
Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)

# 19458 Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)
Sold!
Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)
Japan 1984 - Director: Koji Hashimoto
with: Ken Tanaka, Yasuko Sawaguchi, Yosuke Natsuki, Keiju Kobayashi, Shin Takuma, Eitarô Ozawa

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent k.a.
Godzilla 1985: The Legend Is Reborn (Gojira)

# 11003 Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
28.00 US$
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Director: Jun Fukuda
with: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)

# 9908 Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Sold!
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Director: Jun Fukuda
with: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

German Lobby Cards approx. 9,5 x 11,9 inch - Condition: excellent k.a.
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)

# 11004 Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Sold!
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Director: Jun Fukuda
with: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

German Presskit ca. 8,4" x 12" - Condition: excellent k.a.
Godzilla Versus the Sea Monster (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)

# 19455 Godzilla vs. Biollante (Gojira tai Biorante)
92.00 US$
Godzilla vs. Biollante (Gojira tai Biorante)
Japan 1989 - Director: Kazuki Omori
with: Kunihiko Mitamura, Yoshiko Tanaka, Masanobu Takashima, Megumi Odaka, Tôru Minegishi, Kôji Takahashi, Ryûnosuke Kaneda, Kazuma Matsubara, Nagashima

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Godzilla vs. Biollante (Gojira tai Biorante)

# 19824 Godzilla vs. Biollante (Gojira tai Biorante)
Sold!
Godzilla vs. Biollante (Gojira tai Biorante)
Japan 1989 - Director: Kazuki Omori
with: Kunihiko Mitamura, Yoshiko Tanaka, Masanobu Takashima, Megumi Odaka, Tôru Minegishi, Kôji Takahashi, Ryûnosuke Kaneda, Kazuma Matsubara, Nagashima

German Video Film Poster Din A1 ca. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
Godzilla vs. Biollante (Gojira tai Biorante)

# 9906 Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
69.00 US$
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Director: Jun Fukuda
with: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Complete German Lobby Card Set (20 LC) approx 9,5" x 11,8" - Condition: near mint k.a.
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 24465 Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
52.00 US$
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Director: Jun Fukuda
with: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 1712 Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
29.00 US$
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Director: Jun Fukuda
with: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: near mint folded
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 24466 Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
29.00 US$
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Director: Jun Fukuda
with: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: very good folded
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 24464 Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
17.00 US$
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Director: Jun Fukuda
with: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

German Small Sheet approx. 11,8 x 19,9 inch - Condition: excellent folded
Godzilla vs. Gigan (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 19456 Godzilla vs. King Ghidorah (Gojira tai Kingu Ghidora)
46.00 US$
Godzilla vs. King Ghidorah (Gojira tai Kingu Ghidora)
USA 1991 - Director: Kazuki Omori
with: Kosuke Toyohara, Anna Nakagawa, Megumi Odaka, Katsuhiko Sasaki, Akiji Kobayashi, Tokuma Nishioka, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Kôichi Ueda, Yamamura

German Video Film Poster Din A0 approx. 33 x 46 inch - Condition: excellent unfolded
Godzilla vs. King Ghidorah (Gojira tai Kingu Ghidora)

# 19452 Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)
32.00 US$
Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)
Japan 1974 - Director: Jun Fukuda
with: Masaaki Daimon, Kazuya Aoyama, Akihiko Hirata, Hiroshi Koizumi, Reiko Tajima, Hiromi Matsushita, Masao Imafuku, Beru-Bera Lin, Shin Kishida, Torii

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)

# 19394 Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)
15.00 US$
Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)
Japan 1974 - Director: Jun Fukuda
with: Masaaki Daimon, Kazuya Aoyama, Akihiko Hirata, Hiroshi Koizumi, Reiko Tajima, Hiromi Matsushita, Masao Imafuku, Beru-Bera Lin, Shin Kishida, Torii

German Small Sheet approx. 11,8 x 19,9 inch - Condition: near mint folded
Godzilla vs. Mechagodzilla (Gojira tai Mechagojira)

# 20779 Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)
23.00 US$
Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)
Japan 1973 - Director: Jun Fukuda
with: Katsuhiko Sasaki, Hiroyuki Kawase, Yutaka Hayashi, Robert Dunham, Kotaro Tomita, Kenpachirô Satsuma, Tsugitoshi Komada, Hideto Odachi, Shinji Takagi,

German Presskit ca. 8,4" x 12" - Condition: excellent k.a.
Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)

# 8104 Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)
17.00 US$
Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)
Japan 1973 - Director: Jun Fukuda
with: Katsuhiko Sasaki, Hiroyuki Kawase, Yutaka Hayashi, Robert Dunham, Kotaro Tomita, Kenpachirô Satsuma, Tsugitoshi Komada, Hideto Odachi, Shinji Takagi,

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: very good folded
Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)

# 9910 Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)
Sold!
Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)
Japan 1973 - Director: Jun Fukuda
with: Katsuhiko Sasaki, Hiroyuki Kawase, Yutaka Hayashi, Robert Dunham, Kotaro Tomita, Kenpachirô Satsuma, Tsugitoshi Komada, Hideto Odachi, Shinji Takagi,

German Lobby Cards - Condition: near mint k.a.
Godzilla vs. Megalon (Gojira tai Megaro)

# 19403 Godzilla vs. Monster Zero (Kaijû daisensô)
35.00 US$
Godzilla vs. Monster Zero (Kaijû daisensô)
Japan 1965 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Nick Adams, Akira Takarada, Jun Tazaki, Akira Kubo, Kumi Mizuno, Keiko Sawai, Yoshio Tsuchiya, Takamaru Sasaki, Yoshizo Tatake, Yoshifumi Tajima

German Lobby Cards approx. 9,2 x 11,6 inch - Condition: excellent k.a.
Godzilla vs. Monster Zero (Kaijû daisensô)

# 19447 Godzilla vs. Monster Zero (Kaijû daisensô)
Sold!
Godzilla vs. Monster Zero (Kaijû daisensô)
Japan 1965 - Director: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
with: Nick Adams, Akira Takarada, Jun Tazaki, Akira Kubo, Kumi Mizuno, Keiko Sawai, Yoshio Tsuchiya, Takamaru Sasaki, Yoshizo Tatake, Yoshifumi Tajima

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Godzilla vs. Monster Zero (Kaijû daisensô)

# 19444 Godzilla vs. the Smog Monster (Gojira tai Hedorâ)
23.00 US$
Godzilla vs. the Smog Monster (Gojira tai Hedorâ)
Japan 1971 - Director: Yoshimitsu Banno
with: Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Hiroyuki Kawase, Keiko Mari, Toshio Shiba, Yukihiko Gondo, Eisaburo Komatsu, Haruo Nakajima, Susumu Okabe

German 1 Sheet Movie Poster approx. 23 x 33 inch - Condition: excellent folded
Godzilla vs. the Smog Monster (Gojira tai Hedorâ)

Items found: 84 Showing: 1 - 50
1 2  >>