Impressum
AGBs
Datenschutz
Widerrufsrecht

Neu!


Find us on Facebook
# 19387 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
80.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsche Aushangfotos ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 1714 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
10.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 15919 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
10.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z1
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 15921 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
6.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z1
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 15920 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
5.00 Euro
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z1
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 15918 Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Verkauft!
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)
Japan 1966 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Russ Tamblyn, Kumi Mizuno, Kenji Sahara, Nobuo Nakamura, Jun Tazaki

Deutsches Aushangfoto ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Frankenstein - Zweikampf der Giganten (Furankenshutain no kaijû: Sanda tai Gaira)

# 16057 Frankenstein 2000 (Frankenstein 90)
20.00 Euro
Frankenstein 2000 (Frankenstein 90)
Frankreich 1984 - Regie: Alain Jessua
mit: Jean Rochefort, Eddy Mitchell, Fiona Gélin, Herma Vos, Ged Marlon, Serge Marquand, Anna Gaylor, Dirk Altevogt, Cécile Auclert, Ketty

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankenstein 2000 (Frankenstein 90)

# 19388 Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)
75.00 Euro
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)
Japan 1968 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Huruo Nakajima, Susumu Utsumi, Little Man Machan, Teruo Nigaki

Deutsche Aushangfotos ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)

# 19823 Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)
28.00 Euro
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)
Japan 1968 - Regie: Ishirô Honda / Inoshiro Honda
mit: Akira Kubo, Jun Tazaki, Yoshio Tsuchiya, Kyoko Ai, Yukiko Kobayashi, Kenji Sahara, Huruo Nakajima, Susumu Utsumi, Little Man Machan, Teruo Nigaki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankenstein und die Monster aus dem All (Kaijû sôshingeki)

# 11003 Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
24.00 Euro
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Regie: Jun Fukuda
mit: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)

# 9908 Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Verkauft!
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Regie: Jun Fukuda
mit: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

Deutsche Aushangfotos ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z2
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)

# 11004 Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Verkauft!
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)
Japan 1966 - Regie: Jun Fukuda
mit: Akira Takarada, Kumi Mizuno, Chotaro Togin, Hideo Sunazuka

Deutscher Werberatschlag (ca. Din A4) - Zustand: Z2
Frankenstein und die Ungeheuer aus dem Meer (Gojira, Ebirâ, Mosura: Nankai no daiketto)

# 2077 Frankensteins Braut (Bride of Frankenstein)
8.00 Euro
Frankensteins Braut (Bride of Frankenstein)
USA 1935 - Regie: James Whale
mit: Boris Karloff, Elsa Lanchester, Colin Clive, Valerie Hobson, Ernest Thesiger, Valerie Hobson

Deutsches Aushangfoto DIN A4 ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z1
Frankensteins Braut (Bride of Frankenstein)

# 9906 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
60.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Kompletter Deutscher Fotosatz (20 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z1
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 24465 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
45.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 1712 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
25.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 24466 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
25.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z3 gefaltet
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 24464 Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
15.00 Euro
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)
Japan 1972 - Regie: Jun Fukuda
mit: Hiroshi Ishikawa, Yuriko Hishimi, Minoru Takashima, Tomoko Umeda, Toshiaki Nishizawa, Kunio Murai, Gen Shimizu, Kurayoshi Nakamura, Kuniko Ashihara

Deutsches Filmplakat Din A3 ca. 30 x 43 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankensteins Höllenbrut (Chikyu kogeki meirei: Gojira tai Gaigan)

# 19444 Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
20.00 Euro
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
Japan 1971 - Regie: Yoshimitsu Banno
mit: Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Hiroyuki Kawase, Keiko Mari, Toshio Shiba, Yukihiko Gondo, Eisaburo Komatsu, Haruo Nakajima, Susumu Okabe

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)

# 19385 Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
Verkauft!
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
Japan 1971 - Regie: Yoshimitsu Banno
mit: Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Hiroyuki Kawase, Keiko Mari, Toshio Shiba, Yukihiko Gondo, Eisaburo Komatsu, Haruo Nakajima, Susumu Okabe

Deutsche Aushangfotos ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z2
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)

# 19392 Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
Verkauft!
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)
Japan 1971 - Regie: Yoshimitsu Banno
mit: Akira Yamauchi, Toshie Kimura, Hiroyuki Kawase, Keiko Mari, Toshio Shiba, Yukihiko Gondo, Eisaburo Komatsu, Haruo Nakajima, Susumu Okabe

Deutsche Aushangfotos ca. 23,5 x 29,5 cm - Zustand: Z3
Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster (Gojira tai Hedorâ)

# 19393 Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
20.00 Euro
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Regie: Jun Fukuda
mit: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirô Maruyama, Seishirô Kuno, Yasuhiko Saijô, Kurobe

Kompletter Deutscher Fotosatz (12 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z3
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)

# 1711 Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
Verkauft!
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Regie: Jun Fukuda
mit: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirô Maruyama, Seishirô Kuno, Yasuhiko Saijô, Kurobe

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)

# 9905 Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
Verkauft!
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)
Japan 1967 - Regie: Jun Fukuda
mit: Tadao Takashima, Akira Kubo, Bibari Maeda, Akihiko Hirata, Yoshio Tsuchiya, Kenji Sahara, Ken'ichirô Maruyama, Seishirô Kuno, Yasuhiko Saijô, Kurobe

Kompletter Deutscher Fotosatz (12 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z2
Frankensteins Monster jagen Godzillas Sohn (Kaijûtô no kessen: Gojira no musuko)

# 6393 Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)
15.00 Euro
Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)
USA 1975 - Regie: Paul Bartel
mit: David Carradine, Simone Griffeth, Sylvester Stallone, Woronov, Roberta Collins, Martin Kove, Louisa Moritz, Don Steele, Joyce Jameson, Carle Bensen

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)

# 7038 Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)
15.00 Euro
Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)
USA 1975 - Regie: Paul Bartel
mit: David Carradine, Simone Griffeth, Sylvester Stallone, Woronov, Roberta Collins, Martin Kove, Louisa Moritz, Don Steele, Joyce Jameson, Carle Bensen

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)

# 10298 Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)
5.00 Euro
Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)
USA 1975 - Regie: Paul Bartel
mit: David Carradine, Simone Griffeth, Sylvester Stallone, Woronov, Roberta Collins, Martin Kove, Louisa Moritz, Don Steele, Joyce Jameson, Carle Bensen

Deutsches Filmplakat Din A3 ca. 30 x 43 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)

# 23096 Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)
3.00 Euro
Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)
USA 1975 - Regie: Paul Bartel
mit: David Carradine, Simone Griffeth, Sylvester Stallone, Woronov, Roberta Collins, Martin Kove, Louisa Moritz, Don Steele, Joyce Jameson, Carle Bensen

Deutsches Aushangfoto ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z2
Frankensteins Todesrennen (Death Race 2000)

# 24881 Frankensteins Ungeheuer (Evil of Frankenstein, The)
100.00 Euro
Frankensteins Ungeheuer (Evil of Frankenstein, The)
Großbritannien 1964 - Regie: Freddie Francis
mit: Peter Cushing, Peter Woodthorpe, Duncan Lamont, Sandor Elès, Katy Wild, David Hutcheson, James Maxwell, Howard Goorney, Anthony Blackshaw

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Frankensteins Ungeheuer (Evil of Frankenstein, The)

# 16070 Freejack - Geisel der Zukunft (Freejack)
15.00 Euro
Freejack - Geisel der Zukunft (Freejack)
USA 1992 - Regie: Geoff Murphy
mit: Emilio Estevez, Mick Jagger, Rene Russo, Anthony Hopkins, Jonathan Banks, David Johansen, Amanda Plummer, Grand L. Bush, Frankie Faison, John Shea

Deutsches VideoFilmPlakat DIN A1 schmal ca. 52 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Freejack - Geisel der Zukunft (Freejack)

# 11842 Frequency (Frequency)
15.00 Euro
Frequency (Frequency)
USA 2000 - Regie: Gregory Hoblit
mit: Dennis Quaid, Jim Caviezel, Shawn Doyle, Elizabeth Mitchell, Andre Braugher, Noah Emmerich, Melissa Errico, Daniel Henson, Jordan Bridges, Joffe

Deutsches Presseheft ca. DIN A4, ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z1
Frequency (Frequency)

# 9448 Frogs - Killer aus dem Sumpf (Frogs)
4.00 Euro
Frogs - Killer aus dem Sumpf (Frogs)
USA 1972 - Regie: George McCowan
mit: Ray Milland, Sam Elliott, Joan Van Ark, Adam Roarke, Judy Pace, Lynn Borden, Mae Mercer, David Gilliam, Nicholas Cortland, George Skaff

Deutsches Aushangfoto ca. 23 x 30 cm - Zustand: Z2
Frogs - Killer aus dem Sumpf (Frogs)

# 7251 Frozen - Etwas hat überlebt (Thaw, The)
5.00 Euro
Frozen - Etwas hat überlebt (Thaw, The)
USA / Kanada 2009 - Regie: Mark A. Lewis
mit: Martha MacIsaac, Val Kilmer, Aaron Ashmore, Kyle Schmid, Steph Song, Viv Leacock, Anne Marie DeLuise, Brad Dryborough, Gacki, Alejandro Rae

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Frozen - Etwas hat überlebt (Thaw, The)

# 16076 Future Zone (Future Zone)
15.00 Euro
Future Zone (Future Zone)
USA 1990 - Regie: David A. Prior
mit: David Carradine, Ted Prior, Patrick Culliton, Gail Jensen, Charles Napier, Renée Cline, Ronald Taft, Jackson Bostwick, Dave Scott, Rose Stabler

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Future Zone (Future Zone)

# 8094 Futureworld - Das Land von übermorgen (Futureworld)
15.00 Euro
Futureworld - Das Land von übermorgen (Futureworld)
USA 1976 - Regie: Richard T. Heffron
mit: Peter Fonda, Blythe Danner, Arthur Hill, Yul Brynner, John P. Ryan, Stuart Margolin, Allen Ludden, Robert Cornthwaite, Angela Greene, Nancy Bell

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Futureworld - Das Land von übermorgen (Futureworld)

# 21585 Gamer (Gamer)
8.00 Euro
Gamer (Gamer)
USA 2009 - Regie: Mark Neveldine / Brian Taylor
mit: Gerard Butler, Amber Valletta, Michael C. Hall, Kyra Sedgwick, Logan Lerman, Alison Lohman, Terry Crews, Ramsey Moore, Ludacris, Aaron Yoo

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z1 gefaltet
Gamer (Gamer)

# 19386 Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
40.00 Euro
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Regie: Noriaki Yuasa
mit: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Kompletter Deutscher Fotosatz (12 Motive) ca. 24 x 30 cm - Zustand: Z2
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 8097 Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
20.00 Euro
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Regie: Noriaki Yuasa
mit: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 15924 Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
16.00 Euro
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)
Japan 1970 - Regie: Noriaki Yuasa
mit: Tsutomu Takakuwa, Kelly Varis, Katherine Murphy, Kon Omura, Junko Yashiro, Frank Gruber, Akira Natsuki

Deutscher Werberatschlag (ca. Din A4) - Zustand: Z2
Gamera gegen Jiggar - Frankensteins Dämon bedroht die Welt (Gamera tai Daimaju Jaiga)

# 24073 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
15.00 Euro
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Aushangfoto DIN A4 ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z2
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)

# 24071 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
12.00 Euro
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Aushangfoto DIN A4 ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z3
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)

# 24072 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
12.00 Euro
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Aushangfoto DIN A4 ca. 21 x 29,7 cm - Zustand: Z2
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)

# 1599 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Verkauft!
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z3 gefaltet
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)

# 8098 Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Verkauft!
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)
Japan / USA 1967 - Regie: Haruyasu Noguchi
mit: Tamio Kawaji, Yôko Yamamoto, Yuji Okada, Koji Wada, Tatsuya Fuji, Keisuke Inoue

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Gappa - Frankensteins fliegende Monster (Daikyojû Gappa)

# 10299 Gattaca (Gattaca)
8.00 Euro
Gattaca (Gattaca)
USA 1997 - Regie: Andrew Niccol
mit: Ethan Hawke, Uma Thurman, Alan Arkin, Jude Law, Loren Dean, Ernest Borgnine, Gore Vidal, Xander Berkeley, Jayne Brook, Elias Koteas, Maya Rudolph

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Gattaca (Gattaca)

# 9026 Gäste aus der Galaxis (Gosti iz Galaksije)
8.00 Euro
Gäste aus der Galaxis (Gosti iz Galaksije)
Tschechoslowakei / Jugoslavien 1981 - Regie: Dusan Vukotic
mit: Zarko Potocnjak, Lucie Zulová, Ksenia Prohaska, Rene Bitorajac, Ljubisa Samardzic, Ivana Andrlová, Cvijeta Mesic, Markéta Fiserová, Karel Augusta

DDR Filmplakat - Zustand: Z2
Gäste aus der Galaxis (Gosti iz Galaksije)

# 16032 Geächtete von Gor, Der (Outlaw of Gor)
15.00 Euro
Geächtete von Gor, Der (Outlaw of Gor)
USA 1989 - Regie: John 'Bud' Cardos
mit: Jack Palance, Urbano Barberini, Rebecca Ferratti, Donna Denton, Russel Savadier, Nigel Chipps, Alex Heyns, Larry Taylor, Tullio Moneta

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Geächtete von Gor, Der (Outlaw of Gor)

# 16015 Gefangene im Weltraum (Prison Ship)
15.00 Euro
Gefangene im Weltraum (Prison Ship)
USA 1986 - Regie: Fred Olen Ray
mit: John Carradine, Sandy Brooke, Susan Stokey, Ross Hagen, Marya Gant, Aldo Ray, Dawn Wildsmith, Richard Alan Hench, Michael Sonye, Lindy Skyles

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Gefangene im Weltraum (Prison Ship)

# 24725 Geheimnisvolle Insel, Die (Mysterious Island)
30.00 Euro
Geheimnisvolle Insel, Die (Mysterious Island)
USA / Großbritannien 1961 - Regie: Cy Endfield
mit: Michael Craig, Joan Greenwood, Michael Callan, Gary Merrill, Herbert Lom, Beth Rogan, Percy Herbert, Dan Jackson, Harry Monty

Deutsches VideoFilmPlakat Din A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Geheimnisvolle Insel, Die (Mysterious Island)

# 25456 Gemini 13 - Todesstrahlen auf Kap Canaveral (Operación Goldman)
40.00 Euro
Gemini 13 - Todesstrahlen auf Kap Canaveral (Operación Goldman)
Italien / Spanien 1966 - Regie: Antonio Margheriti aka Anthony M. Dawson
mit: Anthony Eisley, Wandisa Guida, Folco Lulli, José María Caffarel, Tito Carcía, Diana Lorys, Renato Montalbano, Oreste Palella

US Amerikanisches 1 Sheet Filmplakat ca. 69 x 104 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Gemini 13 - Todesstrahlen auf Kap Canaveral (Operación Goldman)

# 4669 Gemini 13 - Todesstrahlen auf Kap Canaveral (Operación Goldman)
15.00 Euro
Gemini 13 - Todesstrahlen auf Kap Canaveral (Operación Goldman)
Italien / Spanien 1966 - Regie: Antonio Margheriti aka Anthony M. Dawson
mit: Anthony Eisley, Wandisa Guida, Folco Lulli, José María Caffarel, Tito Carcía, Diana Lorys, Renato Montalbano, Oreste Palella

Deutsches Filmplakat DIN A1 ca. 59 x 84 cm - Zustand: Z2 gefaltet
Gemini 13 - Todesstrahlen auf Kap Canaveral (Operación Goldman)

Gefundene Suchergebnisse: 1450 Aktuelle Anzeige: 401 - 450
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  >>